قیمت هتل آپارتمانهای مشهد آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی ویدیویی کسب درآمد از اینترنت با فروش محصولات مجازی + درآمد 100% واقعی


 

دلم کار دست است
خودم بافتمش
تارش از سکوت
پودش از تنهایی
همین است که خریدار ندارد…≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠این روزها
دلم اصرار دارد فریاد بزند
اما من جلوی دهانش را می گیرم
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠این روزها من روزه سکوت گرفته ام …
آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است
سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠سکوت..
سکوت فقط صحبت نکردن نیست…
سکوت فقط آروم بودن نیست…
سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست…
می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠لعنتی کاشکی می دونستی
سکوتم دردها داره واسه گفتن …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠گاهى سکوت مى آموزد
بودن همیشه در فریاد نیســت
اسطـــوره شدن یعنى در عین رفتــن بمــانى
یعنى باشى یـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠بعضـى ها گــریه نمى کنند
اما از چشم هایشان معلوم است که اشــکى به بزرگى یک سکــوت
گوشه چشمشان به کمــین نشسته …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠ساکت نیستم
لب هایم هم نسوخته است
تنها تمام ِ من تــاول زده از آشی که نخورده ام …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠این روزها من خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت
گـــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشسته≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠دیشب در جاده های سکوت
در ایستگاه عشق
هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد
و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست
حق با سکوت بود صدا در گلو شکست
تا آمدم با تو خدا حافظی کنم
بغض امان نداد و در گلو شکست≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠گاهی دلت آنقدر می گیرد
که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی
واین است کار این روزهای خاکستری من≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است
و من سکوت می کنم تا بگویم
دوستت دارم≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠کاش می شد برگردی و ببینی
چگونه چشمانم تقاص سکوت هایت را پس می دهد
کاش …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠دوستت دارم در سکوت
مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠تاوان عشق و سکوتم برای تو فقط یه چیز بود
سقوط …

منبع:shahrax.ir

 

تبلیغات ارزان
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
خرید حشره کش برقی Riddex